De rode salon

De Rode salon was haar favoriete salon. Ze ontving er haar gasten en vergaderde er met de dames van het praatgroepje. ‘Snel,’ siste Max. Hij sloop naar de deur van de groene salon, opende die voorzichtig en gluurde naar binnen. ‘Er is niemand,’ fluisterde hij. ‘Alleen een heleboel vissen.’